Hore

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – OCEÁNY

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – OCEÁNY

Oceány sú nevyhnutné pre udržateľnosť planéty, a preto sa musíme o ne zodpovedne starať.

Väčšina surovín, ktoré spracovávame pochádza z oceánov a je našou povinnosťou prispievať k správnemu hospodáreniu so zdrojmi a ku ochrane biodiverzity.

Z tohto dôvodu sme navrhli ciele zamerané na zníženie nášho vplyvu na morské prostredie.

Udržateľný tuniak v našich značkách

Zaviazali sme sa zabezpečiť, aby 100 % tuniaka v našich produktoch pochádzalo zo zodpovedného a udržateľného rybolovu. To znamená, že musí spĺňať jednu alebo viacero z týchto vlastností:

  • Certifikácia MSC (Marine Stewardship Council).
  • Pochádzajú z rybolovu riadiacim sa FIP ​​(Projekt na zlepšenie rybolovu) s hodnotením A alebo B podľa https://fisheryprogress.org/
  • Boli ulovené bez zariadení FAD (zariadenie na zhlukovanie rýb)
  • Ulovené loďami s certifikáciou APR
  • Boli lovené jeden po druhom pomocou selektívnych metód rybolovu, ako je rybolov na udici.

Aktuálny pokrok

100 % produktu rybolovu vysledovateľného pri pôvode

Zaviazali sme sa umožniť spotrebiteľom poznať pôvod produktu, ktorý budú konzumovať: druh, použitá rybárska výstroj, oceánsky región, kde bol ulovený, kedy bol ulovený a kým.

Aktuálny pokrok

Nakladanie s morským odpadom

Naším cieľom je spustiť rôzne programy na zlepšenie nakladania s naším odpadom, aby sme poskytli riešenia, ktoré prispejú k eliminácii plastov v moriach.

Aktuálny pokrok

Spravujeme zodpovednejšiu flotilu

Našej flotile sme stanovili ciele určené na zníženie jej vplyvu na biodiverzitu a životné prostredie.

(FAD – zariadenie na zhlukovanie rýb)

30% rybolov bez FAD

FAD sa bežne používajú na zefektívnenie rybárskych operácií. Chceme však vyvážiť náš vplyv na životné prostredie zvýšením úlovkov bez použitia týchto zariadení a navrátiť sa k lovu pomocou vakových sietí.

Aktuálny pokrok

300 aktívnych FAD na 1 loď

Aby sme znížili vplyv FAD na životné prostredie, chceme sami obmedziť počet aktívnych FAD na loď na 300. V súčasnosti sú zákonné obmedzenia 450 na loď.

Aktuálny pokrok

100% biologicky odbúrateľný FAD a FAD bez sieťoviny

Chceme obmedziť vplyv FAD na morskú biodiverzitu tým, že budú 100% biologicky odbúrateľné a vyrobené bez sieťového materiálu

  • Bez sieťového materiálu

Aktuálny pokrok

  • Biologicky odbúrateľný

Aktuálny pokrok