Hore

Ochrana osobných údajov

Informácie poskytnuté používateľom prostredníctvom ktoréhokoľvek z formulárov na webovej stránke, budú zahrnuté do jedného alebo viacerých súborov, za ktoré zodpovedá LUIS CALVO SANZ S.A. so sídlom v CARRETERA CORUÑA – FINISTERRE KM. 34,5 / 15106 CARBALLO (LA CORUÑA)

Vaše údaje budú, s vaším súhlasom, spracované s cieľom poskytnúť požadované služby ak sa prihlásite k odberu nášho newslettera a prispôsobiť tieto služby tak, aby sa zlepšila jeho kvalita voči používateľovi a odpovedala alebo odosielala informácie požadované používateľom.

Taktiež, ak odsúhlasíte začiarknutím príslušného políčka, budú vaše údaje použité na odosielanie informácií o nových produktoch alebo službách podobné tým, ktoré boli pôvodne zmluvne dohodnuté, alebo ktoré by vás mohli nejakým spôsobom zaujímať, vrátane elektronických a to aj v prípade, že sa vzťah s používateľom skončí.

Vaše údaje budú na základe vyššie uvedených účelov uchované, dokým používateľ nenamietne alebo nevyjadrí nesúhlas voči opísanému zaobchádzaniu s osobnými údajmi.

Poskytnutím vašich údajov zaručujete, že ste si prečítali a výslovne akceptovali spracovanie vašich osobných údajov, ako je uvedené. Kedykoľvek však môžete daný súhlas odvolať, ako aj uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, námietku, obmedzenie spracovanie a prenosnosť, ak sú uvedené práva použiteľné, a to prostredníctvom e-mailu Lopd.datos.personales@calvo.es, pričom musíte poskytnúť fotokópiu vášho OP alebo rovnocenného dokumentu ako aj špecifikáciu Vašej žiadosti.

Taktiež, ak si myslíte, že s vašimi údajmi bolo nesprávne zaobchádzané, máte nárok podať žiadosť na Španielskej agentúre pre ochranu údajov (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Spoločnosť CALVO prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti osobných údajov a zabránenie ich zmene, strate, zaobchádzaniu alebo neoprávnenému prístupu, berúc do úvahy stav technológie, povahu uložených údajov a riziká, ktorým sú vystavené, či už pochádzajú z ľudskej činnosti alebo z fyzického alebo prírodného prostredia.

Užívateľ si však musí uvedomiť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nepreniknuteľné.