Hore

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – ĽUDIA

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – ĽUDIA

V centre našej stratégie sú ľudia. Od našich spotrebiteľov po našich spolupracovníkov prostredníctvom komunít, v ktorých sme prítomní. Naša misia, vízia a účel ako spoločnosti boli vždy spojené s ľuďmi.

Hoci v skupine Grupo Calvo pracuje 62 % žien, musíme zaručiť vyvážené zastúpenie pohlaví pri rozhodovaní. Naším cieľom je, aby riadiaci výbor Grupo Calvo bol zložený v roku 2025 z aspoň 30 % žien.

Aktuálny pokrok

Naším cieľom je, aby medzi vedúcimi našich tímov bolo zastúpenie mužov a žien vyvážené a aby sme dosiahli aspoň 44 % pozícií zastávaných ženami.

Aktuálny pokrok

Neustále vzdelávanie je nevyhnutné pre rozvoj a motiváciu našich zamestnancov. V priebehu nasledujúcich piatich rokov zvýšime čas školenia na zamestnanca za rok na 36 hodín.

Aktuálny pokrok

Všetci dodávatelia, ktorí predstavujú kritické riziko alebo sociálny a environmentálny nesúlad, budú monitorovaní a podrobení procesu auditu nezávislou treťou stranou. Naším záväzkom je garantovať zodpovedný a udržateľný dodávateľský reťazec.

Aktuálny pokrok