Hore

Aeróbne vs. anaeróbne cvičenie

Rozdiel medzi aeróbnym a anaeróbnym cvičením je v tom, ako telo získava energiu. Zvoľte typ cvičenia podľa vášho cieľa.
Aeróbne vs. anaeróbne cvičenie

Základný rozdiel medzi aeróbnym a anaeróbnym cvičením je v tom, akým spôsobom získava telo energiu. Ak si pri cvičení vaše telo vyžaduje veľa kyslíku, tak ide o aeróbne alebo dynamické cvičenie. V prípade, že telo nevyžaduje taký veľký prísun kyslíka, tak ide o anaeróbne alebo silové cvičenie.

Zvyčajne sú pri cvičení zastúpené oba druhy, preto je lepšie hovoriť o cvičeniach, ktoré sú buď prevažne aeróbne alebo prevažne anaeróbne. Oba majú rôzny vplyv na váš organizmus, preto by ste si typ cvičenia mali zvoliť podľa cieľu, ktorý chcete dosiahnuť. Odporúčame ich striedať pre zlepšenie fyzickej kondície a rovnováhy. Ďalej vám ponúkame charakteristické črty oboch cvičení.

Aeróbne cvičenia

  • Patria sem vytrvalostné aktivity nízkeho až stredného zaťaženia.
  • Pomáhajú zlepšiť výdrž a kapacitu pľúc. Zaberajú pri nich veľké svalové partie a je pri nich zvýšená spotreba kyslíka. Priaznivo vplývajú na srdcovo-cievny a dýchací systém, metabolizmus, kosti a svaly.
  • Prispieva k strate hmotnosti alebo k jej udržaniu.

Aktivity, pri ktorých prevažuje aeróbny typ cvičenia sú napríklad rýchlejšia chôdza, beh, plávanie alebo bicyklovanie.

Anaeróbne cvičenia

  • Krátkodobé aktivity vysokého zaťaženia, ktoré si nevyžadujú takú veľkú spotrebu kyslíka.
  • Slúžia na zväčšenie a skvalitnenie svalovej hmoty, čiže sa pri nich zapájajú len špecifické svalové partie.
  • Ide o silové cvičenie s použitím váhy, ktoré sa cvičí v sériách a opakovaniach. Tým môžete zlepšiť silu, pružnosť a ohybnosť.

Typy anaeróbnych aktivít sú napríklad šprinty, dvíhanie závaží, skákanie na švihadle a cviky na brucho.

Musíte mať na pamäti, že typ cvičenia by ste si mali prispôsobiť podľa veku, fyzickej kondícii, cieľu a aj chuti. Ak vám však záleží na zdravom životnom štýle a chceli by ste predísť srdcovo-cievnym ochoreniam, odporúčame robiť aeróbne cvičenia minimálne 5-krát do týždňa po 30-60 minút a anaeróbne cvičenia 2- až 3-krát do týždňa.